N.A.Christensen rundovn,nyforniklet samt brunerte kapper!!.
Pris: 34.900 dkr.